اداره امور عمومی


ریاست 

 نام و نام خانوادگی: رستم نوری 

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد 

سمت : رئیس اداره  امور عمومی 

تلفن:32114052-32114041/داخلی:4208

پست الکترونیکی:  rostam.nouri@ut.ac.ir

 

 


شرح وظایف

-اجرای سیاست‌ها و خط‌‌‌ مشی دانشکده در زمینه کلیه امور عمومی.
-تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها،بخشنامه‌ها و دستورالعملهای اداری لازم جهت انجام امور عمومی دانشکده برای   ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط،مصوبات دانشکده و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید .
-همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها،اموال و تاسیسات.
-برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور عمومی دانشکده.
-انجام کلیه اقدامات لازم در زمینه تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشکده و سفارش از داخل و خارج شهر با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.
-نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشکده و ارائه آن به واحدهای مختلف.
-انجام امور مربوط به قراردادهای دانشکده در زمینه خدمات عمومی بامسوولین ذیربط.
-نظارت برامورحضورو غیاب،ورود و خروج و انتظامات دانشکده.
-انجام سایر محوله ار سوی مقام مافوق. 


واحد های وابسته

-دبیرخانه ، -​تالارهای کنفرانس و سمینار(تالار سینایی ، تالار دانشجو) ،-تاسیسات ،-انتظامات ، -انتشارات ، -سرایداری ، -آبدارخانه 


 

عکس نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
  حمید مساحی راننده دانشکده 32114041 4308  
  حمید سعیدی مهر مسئول تالار سینایی وتالار دانشجو 32114041    
  محمد حسینی مسئول سالن آموزشی 32114041    
  هدایت حاجی علیزاده امین اموال      
  نجمه سعید آبدارخانه 32114041 4211  
  محمد جواد قاسم زاده انبار 32114041 4209