اعضای هیات علمی

مهدیه قزوینی کر

مهدیه قزوینی کر

مهدیه قزوینی کر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31323257
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سیدعبدالعظیم وزیری یزدی شناسایی و مقابله با حملات تقلید رفتار کاربر مجاز (اصلی) در شبکه های رادیو شناختی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/08
محمدجواد شهنوازی ارائه روشی جهت افزایش اتکاپذیری در پردازنده GPUمبتنی بر ساختارهای حافظه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا رستمی نژادشمیلی پیشبینی و محاسبه خواص ترموفیزیکی مایعات یونی به کمک الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا رستمی نژادشمیلی پیشبینی و محاسبه خواص ترموفیزیکی مایعات یونی به کمک الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فریده ضیایی مدیریت قابلیت اطمینان پردازنده های چندهسته ای مبتنی بر تکنیک یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
بهرام بستانی پیاده سازی تبدیل موجک کوانتومی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا رستمی نژادشمیلی پیشبینی و محاسبه خواص ترموفیزیکی مایعات یونی به کمک الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیده سعدی زاده حلاج بهبود کیفیت سرویس در شبکه های سطح بدن با استفاده از تکنیک های تفکیک سرویس در MAC کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/29
مریم قنواتی نسب تشخیص بات نت با استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرجانه مقبلی دامنه تخصیص منابع و بهبود کیفیت تجربه در شبکه های رادیوشناختی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/11/06
فاطمه جمشیدی تسریع یک الگوریتم تشخیص و تصحیح خطا مبتنی بر پردازنده گرافیکی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/11/13
فاطمه مرادی مدیریت تحرک چاهک در شبکه های حسگر متحرک به منظور تعادل بار سرخوشه ها کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیدرضا رستمی نژادشمیلی پیشبینی و محاسبه خواص ترموفیزیکی مایعات یونی به کمک الگوریتم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی مودی ارائه یک پروتکل تشخیص باتنتهای گوشیهای هوشمند در مراحل آغازین از چرخه حیات با استفاده از تکنیکهای داده کاوی به منظور افزایش نرخ تشخیص کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/08
محمد منظری توکلی سامانه تشخیص نفوذ تسریع شده برای شبکه¬های مبتنی بر نرم افزار کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
امیر حسنی سعدی تنظیم پویای پارامترهای دسترسی به رسانه در شبکه های بی سیم مبتنی بر 802.11 کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/16
پریسا ترابی طراحی یک پردازنده ی نرم مبتنی بر FPGA جهت کاربرد در سیستم های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ازریزپردازنده 1424281 1 03 نامشخص ترم دوم 1398
طراحی سیستمهای شیی گرا 1424245 3 01 | هرهفته شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/27 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
سمینار 4076005 2 09 نامشخص ترم دوم 1398
معماری کامپیوتر پیشرفته 4076025 3 01 | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی رایانش امن 1424041 3 01 | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریزپردازنده 1 1424273 3 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریزپردازنده 1 1424273 3 02 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1424040 3 02 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ریزپردازنده و زبان اسمبلی 1424040 3 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار 4076005 2 10 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 21 - 30 از 30 نتیجه
از 2