اعضای هیات علمی

« بازگشت

ازریزپردازنده

نام درس ازریزپردازنده
کد درس 1424281
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز
عنوان توضیح
فایل آموزشی شماره 1 دانلود
ازمایش شماره 1 سلام لطفا فایلهای پیوست را مشاهده و طبق دستورکار، اقدام نمایید. موفق باشید. دانلود