ریاست دانشکده


ریاست دانشکده فنی و مهندسی

 نام و نام خانوادگی:سید مسعود حسینی سروری

 رتبه علمی :استاد

 آخرین مدرک تحصیلی :دکتری مهندسی مکانیک

 مدت تصدی :از آذر 1400 تا کنون

 تلفن :32114041/داخلی: 4201

 پست الکترونیکی :sarvari@uk.ac.ir

پست الکترونیکی ریاست دانشکده: ch-fac.eng@uk.ac.ir

 


رؤسای قبلی


 

عکس نام ونام خانوادگی  رتبه علمی  آخرین مدرک تحصیلی  مدت تصدی  تلفن /داخلی  پست الکترونیکی  آدرس پورتال 
مرتضی زندرحیمی استاد دکتری مهندسی متالورژی 1396-1400   m.zandrahimi@uk.ac.ir academicstaff.uk.ac.ir/mozand
علیرضا سعیدی استاد 

دکتری مهندسی مکانیک

1395-1396

 
32114041 saidi@uk.ac.ir ​

 

http://academicstaff.uk.ac.ir/alsaeedi

 
   
حسن حاجی امین شیرازی دانشیار دکتری مهندسی معدن 1392-1395  

hshirazi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​@uk.ac.ir​

academicstaff.uk.ac.ir/shirazi
علیرضا نادری استادیار دکتری مهندسی صنایع 1389-1392   naderi@uk.ac.ir http://academicstaff.uk.ac.ir/alnaderi
حسین توکلی الله آبادی استادیار دکتری مهندسی صنایع 1383-1389   naderi@uk.ac.ir

http://academicstaff.uk.ac.ir/alnaderi

 
حسن حاجی امین شیرازی استادیار                           دکتری مهندسی معدن 1377-1383  

hshirazi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​@uk.ac.ir

 
academicstaff.uk.ac.ir/shirazi
سید حسن خوشرو استادیار دکتری مهندسی معدن     khoshrou@aut.ac.ir http://www.aut.ac.ir/khoshrou
کورش شهریار استادیار دکتری مهندسی معدن     K.shahriar@aut.ac.ir http://www.aut.ac.ir/k.shahriar
عیسی سلاجقه استادیار دکتری مهندسی عمران     eysasala@uk.ac.ir http://academicstaff.uk.ac.ir/eesalajegheh
غلامعباس بارانی استادیار دکتری مهندسی عمران    

gab@uk.ac.ir

http://academicstaff.uk.ac.ir/ ghhbarani
محمد کرمی نژاد استادیار دکتری مهندسی متالوژی        
فیروز بختیاری نژاد استادیار دکتری مهندسی مکانیک     baktiari@aut.ac.ir http://me.aut.ac.ir/Bakhtiari.htm
سید حسین منصوری استادیار

دکتری مهندسی مکانیک

 ​

    mansouri@uk.ac.ir http://academicstaff.uk.ac.ir/semansouri
حمید میرزاده مربی کارشناس ارشد مهندسی پلیمر     mirzadeh@aut.ac.ir  
منصور فارسی مربی
کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان     farsi@aut.ac.ir  
دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده استادیار دکتری مهندسی معدن 1359-60      
  سید ابراهیم رضوی مربی کارشناس ارشد ریاضی        

 

 


روسای دانشکده از سال1358 تاکنون:

سید ابراهیم رضوی*دکترعبدالرحیم هوشمندزاده*مهندس منصور فارسی*مهندس حمید میرزاده*دکتر سید حسین منصوری*دکتر فیروزبختیاری نژاد*دکتر محمد کرمی نژاد*دکتر غلامعباس بارانی*دکتر عیسی سلاجقه*دکتر کورش شهریار*دکتر سید حسن خوشرو*دکتر حسن حاجی امین شیرازی*دکتر حسین توکلی الله آبادی*دکتر علیرضا نادری *دکتر حسن حاجی امین شیرازی*دکتر علیرضا سعیدی*دکتر مرتضی زندرحیمی*