اطلاعیه مهلت نظام وظیفه نیمسال دوم 99-98دانشگاه شهید باهنر کرمان

پیرو مذاکرات شفاهی با حوزه نظام وظیفه کرمان دانشجویان پسر مشمول که تا تاریخ 98/11/30 معافیت تحصیلی آنها به پایان رسیده و هنوز فارغ التحصیل نگردید ه اند در صورتی که تا پایان شهریور 99 دروس ناتمام خود را (پروژه کارشناسی، پایان نامه ارشد، رساله دکتری) به اتمام برسانند مساعدت لازم از سوی دانشگاه با ایشان  انجام خواهد شد. این دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با حوزه نظام وظیفه محل سکونت خود تماس حاصل نمایند.