برگزاری امتحانات نیمسال اول 1401-1400 دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت مجازی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه از برگزاری امتحانات نیمسال اول 1401-1400 به صورت مجازی خبر داد.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: با توجه به سرعت بالای شیوع سویه جدید بیماری کرونا ( امیکرون ) در کشور و به تبع آن در شهر کرمان و تغییر  وضعیت رنگ بندی شهرهای کشور از لحاظ وضعیت شیوع بیماری کرونا که باعث گردید تعداد زیادی از دانشگاه های وزارت علوم جهت حفظ سلامت دانشجویان و جلوگیری از شیوع بیماری بین دانشجویان مخصوصا کسانی که در خوابگاه های دانشجویی ساکن هستند اقدام به برگزاری امتحانات به صورت مجازی نمایند. در همین راستا هیات رئیسه  دانشگاه نیز با توجه به  اولویت حفظ سلامت دانشجویان با برگزاری امتحانات تئوری  پایان نیمسال جاری به صورت مجازی موافقت به عمل آورد.
وی افزود: کلیه دانشجویان جهت اطلاع از تغییر احتمالی ساعت امتحانات روز شنبه ۱۸ دیماه از ساعت ۱۲ ظهر به بعد به سامانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه( سامانه گلستان) مراجعه و برنامه امتحانات خود را ملاحظه نمایند.