تاریخچه دانشکده

معرفی

این دانشکده از اواسط تابستان 1351، موفق شد رسما" مجوز احداث برای رشته های علوم پایه وفنی و مهندسی در شهر کرمان  را از وزارت علوم  دریافت کند. در سال 1357 نام آن به حنیف نژاد تغییر یافت و در سال 1359 بنا به مصوبه شورای انقلاب به دانشگاه کرمان ملحق شد. 

فعالیت خود را از سال تحصیلی 55 با پذیرش 30نفر دانشجو و بکارگیری4 استاد و1نفر مربی  آغاز کرد،و به مرور زمان به ویژه پس از انقلاب اسلامی ،فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را توسعه داد.

در حال حاضر یکی از بزرگترین و گسترده ترین دانشکده های دانشگاه شهید باهنر کرمان است. هم اکنون در 9 بخش مهندسی، با تعداد 2767 دانشجوی کارشناسی در 18 گرایش، تعداد 1018 دانشجوی کارشناسی ارشد در 37 گرایش و تعداد 215 دانشجوی دکتری در 25 گرایش و 121 عضو هیأت علمی به فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی می¬پردازد.

دانشکده فنی در حال حاضر با 121عضو هیات علمی خدمات علمی را به طریق تدریس و پژوهش در محل بلوار جمهوری اسلامی 23643 متر مربع وفضاهای احداث شده دانشکده در پردیزه افضلی پور (بلوک های H ،H1 ، S ) جمعا 12000 متر مربع بوده و در نتیجه فضاهای موجود در دانشکده فنی در دو مجموعه بالغ بر 35643 متر مربع در گرایشهای مختلف در قالب 9 گروه آموزشیارایه می دهد.