تعطیلی دو هفته ای کرونایی دانشگاه شهید باهنر کرمان از اول آذر٩٩

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر محمد علی طاهر رئیس دانشگاه در مورد جزئیات تعطیلی دو هفته ای کرونایی و فعالیت های دانشگاه گفت: با توجه به وضعیت قرمز شهرستان کرمان از نظر شیوع بیماری کووید ۱۹ و به استناد بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ٢٧ آبانماه٩٩ سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۱۸۴۵۴۸/و تاریخ ٢٨ آبانماه ٩٩ مقام عالی وزارت، از تاریخ ١ آذرماه۹۹ به مدت دو کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های عملی از اول آذر ماه ۹۹ به مدت دو هفته تعطیل است اما کلیه فعالیت های آموزشی مجازی به طور کامل برگزار خواهد شد .

وی افزود: با توجه به بند ۳/۳ بخشنامه فوق الذکر پشتیبانی از فعالیت مجازی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام و همچنین حوزه های حفاظت فیزیکی و تاسیسات فعال هستند.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطر نشان کرد: حضور فیزیکی کارکنان (برای پشتیبانی آموزش های مجازی)، در  صورت نیاز با رضایت کارمند واحد مربوطه، بلامانع است.