جدول زمان بندی و مکان مصاحبه جاماندگان دکتری دانشکده فنی ومهندسی

با آرزوی سلامت و موفقیت پذیرفته شدگان  آزمون دکتری ،زمان و مکان مصاحبه هر رشته طبق جدول  اعلام میگردد

بخش گرایش زمان مکان لینک گروه واتس آپ
مهندسی عمران سازه

1401/4/8

 

کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی عمران

 
مهندسی عمران ژئوتکنیک 1401/4/8

کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی عمران

 
مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیک 1401/4/8

کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی عمران

 
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1401/4/8

کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی مکانیک

https://chat.whatsapp.com/HHRUjKUorwM2Es4u2fpbCm
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 1401/4/8 کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی مکانیک https://chat.whatsapp.com/I3RK12CM2aq4bpURTHj6oz
مهندسی مکانیک دینامیک کنترل و ارتعاشات 1401/4/8 کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی مکانیک https://chat.whatsapp.com/GSw3zmhnjf6D1gVaibZPN8
مهندسی متالورژی  

1401/4/8

کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی مواد  
مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی 1401/4/8 کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی معدن  
مهندسی معدن استخراج مواد معدنی 1401/4/8 کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی معدن  
مهندسی معدن فراوری مواد معدنی 1401/4/8 کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی معدن  
مهندسی معدن مکانیک سنگ 1401/4/8 کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی معدن  
مهندسی نفت مخازن

1401/4/8

کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی ،بخش مهندسی نفت  
مهندسی شیمی  

1401/4/8

کرمان-بلوار جمهوری اسلامی،دانشکده فنی و مهندسی ،بخش مهندسی شیمی  
مهندسی برق الکترونیک 1401/4/8 کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق  
مهندسی برق مخابرات سیستم 1401/4/8 کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق  
مهندسی برق مخابرات میدان و موج 1401/4/8 کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق  
مهندسی برق قدرت 1401/4/8 کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق  
مهندسی برق کنترل 1401/4/8 کرمان،بزرگراه امام خمینی ،میدان پژوهش،دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش مهندسی برق  
معرفی شدگان  مصاحبه بایستی در سایت دانشگاه به آدرسPhd.uk.ac.ir ثبت نام و مدارک را بارگذاری کنند و کدرهگیری را دریافت کنند.