دانشکده فنی و مهندسی باهنر کرمان

این دانشکده از اواسط تابستان 1351، موفق شد رسما" مجوز احداث برای رشته های علوم پایه وفنی و مهندسی در شهر کرمان  را از وزارت علوم  دریافت کند. در سال 1357 نام آن به حنیف نژاد تغییر یافت و در سال 1359 بنا به مصوبه شورای انقلاب به دانشگاه کرمان ملحق شد.

فعالیت خود را از سال تحصیلی 55 با پذیرش 30نفر دانشجو و بکارگیری4 استاد و1نفر مربی  آغاز کرد،و به مرور زمان به ویژه پس از انقلاب اسلامی ،فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را توسعه داد.

در حال حاضر یکی از بزرگترین و گسترده ترین دانشکده های دانشگاه شهید باهنر کرمان است. هم اکنون در 9 بخش مهندسی، با تعداد 2767 دانشجوی کارشناسی در 18 گرایش، تعداد 1018 دانشجوی کارشناسی ارشد در 37 گرایش و تعداد 215 دانشجوی دکتری در 25 گرایش و 121 عضو هیأت علمی به فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی می¬پردازد.

دانشکده فنی در حال حاضر با 121عضو هیات علمی خدمات علمی را به طریق تدریس و پژوهش در محل بلوار جمهوری اسلامی 23643 متر مربع وفضاهای احداث شده دانشکده در پردیزه افضلی پور (بلوک های H ،H1 ، S ) جمعا 12000 متر مربع بوده و در نتیجه فضاهای موجود در دانشکده فنی در دو مجموعه بالغ بر 35643 متر مربع در گرایشهای مختلف در قالب 9 گروه آموزشیارایه می دهد.

این دانشکده دارای رشته گرایش های مهندسی زیر است:
 

7 رشته  گرایش در مقطع دکترا شامل:

- برق دارای گرایش های : مخابرات- قدرت- الکترونیک- کنترل 

- شیمی داری گرایش های: مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی


- عمران دارای گرایش های: سازه- سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک وپی

- معدن دارای گرایش های: استخراج معدن- اکتشاف معدن- مکانیک سنگ-فرآوری مواد معدنی

- مکانیک دارای گرایش های: طراحی کاربردی ـتبدیل انرژی

- مواد و متالورژی دارای گرایش: مهندسی مواد و متالورژی

- نفت داری گرایش های : مهندسی نفت- مخازن

 

9رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد شامل:

- مهندسی برق دارای گرایش های : کنترل –قدرت- مخابرات میدان و مخابرات سیستم- مدارهای مجتمع الکترونیک 
( پردیزه افضلی پور ساختمانs)

- مهندسی شیمی دارای گرایش های: پدیده های انتقال-محیط زیست-طراحی فرآیند- فرآیندهای جداسازی-بیو تکنولوژی- پلیمر
 ( بلوار جمهوری اسلامی)

- مهندسی صنایع  دارای گرایش های : بهینه سازی سیستم ها (بلوار جمهوری اسلامی)

- مهندسی عمران دارای گرایش های :سازه-سازه های هیدرولیکی-مکانیک خاک وپی   (پردیزه افضلی پور ساختمان s )

- مهندسی کامپیوتر دارای گرایش های: هوش مصنوعی - معماری کامپیوتر ( پردیزه افضلی پور ساختمان s )

- مهندسی معدن دارای گرایش های :استخراج معدن- اکتشاف معدن- مکانیک سنگ- فرآوری موادمعدنی (بلوار جمهوری اسلامی)

- مهندسی مکانیک دارای گرایش های : طراحی کاربردی-تبدیل انرژی ( بلوار جمهوری اسلامی)

- مهندسی مواد دارای گرایش های : خوردگی  حفاظت مواد- شناسایی و انتخاب مواد - نانو فناوری ( بلوار جمهوری اسلامی)

- مهندسی نفت دارای گرایش های : حفاری - بهره برداری- مخازن (بلوار جمهوری اسلامی )

8 رشته گرایش در مقطع  کارشناسی شامل:

- مهندسی برق داری گرایش های : مدارهای مجتمع الکترونیک –قدرت- مخابرات میدان و مخابرات سیستم- کنترل
( پردیزه افضلی پور ساختمان s )

- مهندسی شیمی دارای گرایش : مهندسی شیمی (بلوار جمهوری اسلامی) 

- مهندسی صنایع دارای گرایش : تولید صنعتی( بلوار جمهوری اسلامی)

- مهندسی عمران دارای گرایش :  مهندسی عمران (پردیزه افضلی پور ساختمان s )

- مهندسی کامپیوتر دارای گرایش های: معماری کامپیوتر- فناوری اطلاعات- نرم افزار( پردیزه افضلی پور ساختمان s )

- مهندسی معدن دارای گرایش های : استخراج معدن- اکتشاف معدن مکانیک سنگ- فرآوری مواد معدنی( بلوار جمهوری اسلامی)

- مهندسی مکانیک دارای گرایش های : طراحی جامدات- حرارت و سیالات (بلوار جمهوری اسلامی )

- مهندسی مواد دارای گرایش های : متالورژی استخراجی-متالورژی صنعتی( بلوار جمهوری اسلامی )

 

واحدهای وابسته

معاونت اداری و مالی ، معاونت آموزشی،پژوهشی و تحصیلات تکمیلی ، امور اداری ، مرکز پردازش ، مرکز اینترنت ،

کتابخانه ، سالن نشریات ، تالار سینایی و تالار دانشجو ، سالن آموزشی


HM MOHAL
i would like to study civil engineering at your university.
پست شده در ۱۴۰۰/۱۰/۸ ۱۲:۴۳