قابل توجه دانشجویان مهندسی برق و دانشجویان آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

طبق تصمیمات اتخاذ شده در شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی، ارائه آزمایشگاه ها و کارگاه های سرویسی بخش مهندسی برق فقط برای دانشجویان فارغ التحصیلی که واحد آزمایشگاه و کارگاه خود را در ترم بهار 1399-1398 (ترم3982) اخذ کرده اند و اقدام به حذف آن ننموده اند، بصورت مجازی، میسر می باشد. لذا دانشجویان فارغ التحصیل در ترم بهار 1399-1398 که مایل به برگزاری دروس آزمایشگاهی و یا کارگاهی خود بصورت مجازی از طریق سامانه LMS و یا سایر سامانه های آموزش مجازی در تابستان1399 می باشند ،فرم مربوط به اعلام آمادگی که پیوست می باشد تا ساعت 24 روز 5 مرداد ماه به آدرس الکترونیکی na.sh212@yahoo.com ارسال نمایید.

ضمنا سایردانشجویان که فارغ التحصیل نیستند، دروس آزمایشگاهی و کارگاهی که در ترم 3982 اخذ نموده اند  فعلا برگزار نمی­گردد و در ترم 3991 برگزار می شود. نحوه برگزاری این دروس در اطلاعیه­ های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت مشاهده فرم  (PDF)کلیک نمایید.

جهت مشاهده فرم (WORD) کلیک نمایید.