قابل توجه متقاضیان شرکت در المپیاد دانشجویی کشور

با توجه به اعلام عدم برگزاری بیست و پنجمین المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجویی کشور سال 1399 از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور متقاضیان شرکت در المپیاد متمرکز می توانند تا پایان وقت 1399/02/29 از طریق سایت سنجش و آموزش کشور در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نمایند.

بدیهی است دانشجویانی که قبلا در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام نموده اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.