منتخبین دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی درپانزدهمین دوره جایزه افضلی پور

 

 آقای امیر دهقانیان دانشجوی دکتری بخش مهندسی مکانیک ، منتخب پانزدهمین دوره جایزه دانشجوی دکتری افضلی پور و

آقای رامتین عسکری دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی صنایع منتخب جایزه دوره کارشناسی افضلی پور،انتخاب شایسته

شما سروران را از اعضا دانشکده فنی ومهندسی تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون را برای شما داریم.

                     "دانشکده فنی و مهندسی "