بازگشت به صفحه کامل

امتحان میانترم فیزیک 1

امتحان میان ترم فیزیک 1 فنی (کلیه گروه ها) در تاریخ شنبه 99/3/31 ساعت 18-16 از فصل اول تا پایان فصل هشتم کتاب مبانی فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم به صورت مجازی (از طریق سیستم lms دانشگاه) برگزار می گردد