بازگشت به صفحه کامل

انتخاب سرکار خانم نظری به عنوان کارمند نمونه دانشکده فنی و مهندسی

سرکار خانم اقدس نظری
تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بارمی نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط و زیبا است.
انتخاب سرکار عالی به عنوان کارمند نمونه سال 1398 را تبریک عرض نموده ، توفیق و سلامتی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

                                                                                            (دانشکده فنی ومهندسی)