اعضای هیات علمی

حسین نظام آبادی پور

حسین نظام آبادی پور

حسین نظام آبادی پور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322510
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
علی افکاری فهندری استفاده از شبکه های ترنسفرمری عمیق برای بازشناسی نوری نویسه های فارسی چاپی کارشناسی ارشد --------
فاطمه اسدی زیدآبادی بازشناسی متون چاپی فارسی با استفاده از شبکه های پیچشی و بازگشتی کارشناسی ارشد 1402/06/27
شهرزاد فلاحت نژادماهانی تشخیص اشیا کوچک در تصاویر پهپادی مبتنی بر فرا تفکیک پذیری تصویری با نگاه کاربردی در صنعت برق دکتری 1402/11/11
امین فرجی درک و ناحیه بندی تصاویر اسناد فارسی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1401/06/16
شیوا جعفریان استفاده از رویکردهای یادگیری عمیق برای تشخیص و تصدیق امضا در تصاویر اسناد فارسی کارشناسی ارشد --------
منصوره خالقی تحلیل رفتار و الگوی مصرف مشترکین شرکت ت.زیع برق جنوب استان کرمان با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد --------
منصوره خالقی تحلیل رفتار و الگوی مصرف مشترکین شرکت ت.زیع برق جنوب استان کرمان با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد --------
منصوره خالقی تحلیل رفتار و الگوی مصرف مشترکین شرکت ت.زیع برق جنوب استان کرمان با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد --------
جواد محمودی تشخیص رفتار خشونت آمیز در ویدئو مبتنی بر روشهای یادگیری عمیق دکتری --------
شاهین مجازی خودکارسازی پیش پردازش OCR با استفاده از رویکردهای یادگیری عمیق کارشناسی ارشد --------
بهزاد میرزایی آشکارسازی و ردیابی ذرات کوچک در محیط متخلخل مبتنی بر روش¬های یادگیری ماشین دکتری --------
فخرالسادات روحانی یزدی ثبت اطلاعات پزشکی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد --------
فخرالسادات روحانی یزدی ثبت اطلاعات پزشکی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد --------
فخرالسادات روحانی یزدی ثبت اطلاعات پزشکی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد --------
فرناز سالارپور طبقه بندی بیماران اسکیزوفرنی براساس ویژگی های حاصل از سیگنال های الکتروآنسفالوگرافی (EEG) حین یک تکلیف کارشناسی ارشد 1402/06/13
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد --------
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد --------
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد --------
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد --------
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد 1400/11/20
محبوبه شجاعی باغینی مدیریت و احراز هویت دیجیتالی با استفاده از فناوری بلاک چین کارشناسی ارشد --------
محبوبه شجاعی باغینی مدیریت و احراز هویت دیجیتالی با استفاده از فناوری بلاک چین کارشناسی ارشد --------
محبوبه شجاعی باغینی مدیریت و احراز هویت دیجیتالی با استفاده از فناوری بلاک چین کارشناسی ارشد --------
ریحانه سیوندی پور تشخیص جدول و بازشناسی محتوای آن در متون چاپی فارسی کارشناسی ارشد --------
محمدرضا تمکین بررسی و آنالیز اتصالات شبکه مغزی حاصل از سیگنال های الکتروآنسفالوگرافی (EEG) حین یک تکلیف کارشناسی ارشد 1402/11/14
علی محی الدینی شاهم آبادی ترجمه ماشینی عصبی نیمه نظارتی برای زبان انگلیسی و فارسی دکتری --------
مهرزاد میرزاصادقی طراحی بستری مبتنی بر زنجیره بلوکی به منظور انجام معاملات انرژی خورشیدی دکتری --------
سیدمهدی آیتی سامانه تشخیص شماره پلاک خودرو در شرایط محیطی ناپایدار کارشناسی ارشد 1393/06/19
فرنوش آذری مبارکه ارائه یک روش یادگیری کوتاه مدت مبتنی بر فواصل کرنل در سامانه های بازیابی تصویرمبتنی بر محتوا کارشناسی ارشد 1392/11/01
محمد اسماعیلی مکان یابی بهینه مسیریاب ها در شبکه مش بی سیم کارشناسی ارشد 1391/11/11
آمنه اسماعیلی راد گسسته سازی داده ها به منظور استفاده در پایگاه های داده ی چند - برچسبی کارشناسی ارشد 1397/01/29
احسان اسماعیل نژاد ارزیابی پتانسیل احتراق زیرزمینی برای بهره برداری از منابع نفت سنگین و نیمه سنگین با استفاده از سیستم های هوشمند کارشناسی ارشد --------
فاطمه افشارمزایجانی آشکارسازی سایه متحرک در ویدئو های ترافیکی با استفاده از ویژگی های تصویر کارشناسی ارشد --------
محمدحسین امجدی تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران و پیش بینی آن به روش های وراثتی و جمعیت کارشناسی ارشد --------
غلامرضا بابایی اردکپان تشخیص جریان ناخواسته سازند با استفاده از داده های نمودار گل توسط سیستم فازی عصبی انطباقی (ANFIS): مطالعه موردی در میادین نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد 1390/10/03
محمد بانشی تخمین و پیش بینی خواص پترو فیزیکی چاه های مخزن با استفاده از داده های چاه نگاری و شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد --------
عباس بحرالعلوم ارائه یک سامانه تعاملی برای بازیابی و برچسب زنی تصویر با رویکرد ترکیب اطلاعات حاصل از یادگیری های کوتاه مدت و بلندمدت دکتری 1395/08/12
محمدحسین برات روشهای کور تشخیص جعل تصویر کارشناسی ارشد 1391/11/11
ارسلان برازنده بررسی کل ژنوم گونه شتر برای شناسایی جزایر سی پی جی دکتری 1395/06/13
علی بنی هاشمی توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها به همراه استفاده از نیروگاه بادی با پیش بینی سرعت باد با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته و مدل فازی عصبی تاکاگسی - سوگنو کارشناسی ارشد 1391/11/15
زهرا پاک دامن مطالعه روش های برگشت پذیر نهان نگاری تصویر و ارائه روشی جدید کارشناسی ارشد 1392/06/27
سمیه پورحمیدی استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای برآوردارزش های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران کارشناسی ارشد 1395/06/14
زکیه پورشیخعلی اندوهجردی بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن با استفاده از روش الگوریتم جستجوی گرانشی(GSA) کارشناسی ارشد 1392/10/30
علیرضا پورمحمدعلی قاسم آباد ارائه روشی جهت افزایش امنیت و ظرفیت در پنهان نگاری تصویر کارشناسی ارشد 1394/11/07
امیرحسین تاجیک طبقه بندی سیگنال های مغزی جهت تشخیص بیماری اسکیزوفرنی کارشناسی ارشد 1399/11/07
امیرحسین توحیدی بررسی و پیش بینی اثر نرخ ارز بر قیمت صادارتی خشکبار ایران ( مطالعه موردی : پسته کشمش و خرما ) کارشناسی ارشد 1392/06/27
حامد توحیدی کاهش ابعادویژگی با استفاده از الگوریتم های ابتکاری در طبقه بندی کارشناسی ارشد --------
امین جمعی نژاد کیف پول سخت افزاری ارز های رمزنگاری شده کارشناسی ارشد --------
سیدسعید حیاتی تجزیه تصویر به مولفه های بافت ساختار به منظور افزایش کارآئی یک سیستم بازیابی تصویر کارشناسی ارشد 1389/06/30
علی حاج قنبری انتخاب ویژگی بدون نظارت با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد 1396/06/29
سعید حیدری بهبود پایداری سیستم قدرت با طراحی کنترل مکمل کارشناسی ارشد --------
رضا حیدری قرایی ارائه یک روش بهبود یافته برای تشخیص داده های پرت کارشناسی ارشد 1398/06/17
سیدجعفر حسینی بررسی جهش پولی نرخ ارز در ایران و پیش بینی آن به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد --------
سیدمجتبی حسینی خوشه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1399/11/28
سید عباس حسینی پورقاسم آبادی رنگ آمیزی تصاویر خاکستری مبتنی بر ناحیه با نظارت کاربر کارشناسی ارشد 1390/11/19
محمدصالح حسنی سیمکی توسعه و بهبود روش های پیش بینی پیوند مبتنی بر یادگیری دکتری --------
پوریا حق بیان یک رهیافت گرانشی برای جایگاه یابی توابع چند مدی کارشناسی ارشد 1390/11/19
داود حمیدیان کاربرد تبدیل موجک در عیب یابی سدهای قوسی دکتری 1397/03/08
میلاد خالقی افزایش پایداری سیستمها کارشناسی ارشد 1388/06/30
طاهره خوشبخت روشی برای برچسب زنی خودکار تصاویر بااستفاده از روش های ساخت ویژگی کارشناسی ارشد 1396/12/12
عبدالرضا دبیری ارزیابی و مدلسازی اکسیداسیون دما پایین در فرایند احتراق در جا به وسیله هوش مصنوعی کارشناسی ارشد --------
فاطمه درگه لبه یابی تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد 1390/11/15
امیر دهقانیان پرتونگاری گرمایی با ارزیابی ضرایب جذب و انحراف در محیط های با ضریب شکست متغیر دکتری 1401/06/21
محمد دورقی نژاد ارائه عملگرهای جدید برای الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد آن در شبکه مش کارشناسی ارشد 1391/05/08
محمدباقر دولتشاهی ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی کارشناسی ارشد 1390/11/09
عصمت راشدی بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از تلفیق یادگیری کوتاه مدت و یادگیری بلندمدت در فضای معناها دکتری 1392/05/05
حجت رحمانی کاربرد دید ماشین در ماشین های کشاورزی کارشناسی ارشد --------
نائر رحمانی ترکیب روشهای شناخت طیفی و شناخت الگو جهت مدلسازی اکتشافی کانسارهای مس پورفیری با استفاده از داده های رادار چند طیفی دکتری --------
فرشاد رحمتی ارائه یک روش طبقه بندی در سطح الگوریتم جدید برای داده های نا متوازن کارشناسی ارشد 1398/02/07
محمد جواد رستمی ارائه یک سیستم امن برای رمز نگاری تصاویر دیجیتال به روش کلید متقارن دکتری 1396/06/15
مصطفی رستمی بهنه سازی تولید در یکی از میادین جنوب ایران کارشناسی ارشد --------
احمدرضا رسولی ارزیابی و مدلسازی پیرولیز نفت سنگین در ارتباط با فرایند احتراق درجا با استفاده از هوش مصنوعی کارشناسی ارشد --------
محدثه رضایی استخروییه بهینه سازی هوشمند پورتفوی سرمایه گذاری مبتنی بر روش های یادگیری ماشین دکتری --------
محمدرضا رضایی فر طراحی الگوی توسعه پایدار در بخش کشاورزی با در نظر گرفتن شرایط بحرانی (شیوع کووید 19) دکتری 1402/06/28
محدثه رضائی استخروئیه بهینه سازی موقعیت نماینده ها در طبقه بند نزدیکترین همسایه با استفاده از الگوریتم های ابتکاری کارشناسی ارشد 1393/06/19
امیر رفعتی تهیه نرم افزار سه بعدی حفاری های انحرافی چاه های نفت و طراحی مته های مناسب آن کارشناسی ارشد --------
مهدی رکابی پوست کن صفحه ای گریز از مرکز پسته کارشناسی ارشد --------
لیلا زارعیان جهرمی Beamspace Proccessing using Neural Net کارشناسی ارشد 1389/06/30
سیدایمان سیدی الگوریتم تک هدفه جهش قورباغه متحرک کارشناسی ارشد 1389/06/30
مریم سیدیزدی حذف نویز از تصویر با استفاده از الگوریتم میانگین های غیر محلی کارشناسی ارشد 1391/04/14
سرور سرافرازی پایان نامه 6 کارشناسی ارشد 1389/06/30
مرضیه سعید آشکارسازی پلاک خودرو با استفاده از روش های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1395/06/29
مجتبی سلطانی زمان بندی و تخصیص پویای پهنای باند در شبکه های نوری منفعل PON کارشناسی ارشد 1392/08/29
محدثه سلیمان پورمقدم الگوریتم گرانشی کوانتومی کارشناسی ارشد 1390/11/19
مهین شبانی کردشولی بهبود طبقه بندی داده های نامتوازن با استفاده از مجموعه های فازی نا هموار کارشناسی ارشد 1396/12/14
صفدر شکوه سلجوقی ترمیم تصویر بر اساس ریخت شناسی ریاضی کارشناسی ارشد 1389/06/30
اسماء شمسی گوشکی بازیابی تصاویر رنگی بر پایه محتوا با استفاده از روشهای چند پرسشی و بازخورد ربط کارشناسی ارشد 1389/11/23
منصوره صعیدزرندی رفع نویز تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل مبتنی بر مدل های آماری دکتری 1399/06/26
سمیه صیفی شلمزاری ارائه یک راهکار برای بهینه سازی مسائل با ابعاد بالا بر پایه الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد 1393/11/09
نوشین طاهری چترودی رهیافتی ترکیبی برای انتخاب ویژگی در ابعاد بالا به کمک الگوریتم های فرا- ابتکاری کارشناسی ارشد 1393/11/09
مهدی عباسی استخراج متن فارسی از تصاویر کارشناسی ارشد 1388/06/30
محمدامیر عباسیان پایان نامه 2 کارشناسی ارشد 1389/06/30
هادی یعقوبی ارزیابی توزیع ابعادی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از استخراج ویژگی های دیداری تصویر دیجیتال دکتری 1397/08/26
راضیه علویان استراتژی های جدید وزن دهی اجرام و انتخاب مجموعه نخبه در الگوریتم جستجوی گرانشی کارشناسی ارشد 1393/06/19
سینا غضنفری پور بازیابی محتوایی موسیقی ایرانی دستگاه ماهور کارشناسی ارشد 1394/11/07
مصطفی فرامرزی تخمین پارامترهای مخازن گاز میعانی با استفاده از چاه ازمایی و شبکه عصبی کارشناسی ارشد 1391/04/17
امیراحسان فیلی منفرد مدل سازی جریان چندفازی در حفاری های فروتعادلی با استفاده از منظق فازی کارشناسی ارشد --------
ابوالحسن قاسمی برنامه ریزی تولید نیروگاهها با استفاده از الگوریتم تفاضلی باینری کارشناسی ارشد 1388/06/30
فاطمه کارگربرزی تخمین عمق در تصاویر دیجیتال کارشناسی ارشد 1397/11/10
شیما کاشف بهبود الگوریتم جمعیت مورچگان در انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد داده کارشناسی ارشد 1392/10/30
شیما کاشف توسعه روش های انتخاب ویژگی در داده های چند برچسبی دکتری 1397/11/10
رحیم کامران روتوش اثر بر جای مانده کارشناسی ارشد 1388/06/30
احسان کیومرثی رفع کجی اعوجاج پرسپکتیو و هندسی تصاویر متن دوربینی کارشناسی ارشد 1391/11/18
زهرا کوهیان تخمین سرعت خودرو با استفاده از روشهای تحلیل تصویر کارشناسی ارشد 1394/11/07
مریم گل پرداز پیش پردازش تصاویر متون فارسی دوربینی برای کاربردهای بازشناسی حروف کارشناسی ارشد 1389/06/30
مصطفی مازینی بهینه سازی لرزش در رشته حفاری توسط الگوریتم وراثتی کارشناسی ارشد --------
افسانه ماهانی پور ساخت ویژگی و کاهش ابعاد داده با استفاده از الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد 1396/11/07
سعید مجدی فر پتانسیل یابی ذخائر مس پورفیری شمال غرب کمان ماگمایی کرمان توسط مدل نروفازی هیبریدی و مدل اوزان شاهد کارشناسی ارشد --------
حمید محمدتقی زاده استخراج ویژگی بافت برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا با استفاده از تبدیل پیچک کارشناسی ارشد 1389/06/30
راضیه مرادی ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای حل مساله تخصیص وظیفه در توده رباتیکی کارشناسی ارشد 1398/06/17
سیدمجتبی میرباقری فیروزآباد قابلیت اطمینان در شبکه های رادیوشناختی اقتضائی با کاربران متحرک کارشناسی ارشد 1391/11/18
سپیده مردانی ارائه یک رویکرد ترکیبی ابر ابتکاری برای حل مسئله انتخاب ویژگی با استفاده از کنترل فازی کارشناسی ارشد 1393/11/09
بهزاد میرزائی بهبود الگوریتم های چندی سازی برداری در شرایط داده های نویزی برای کاربردهای فشرده سازی و ناحیه بندی کارشناسی ارشد 1392/11/02
بی بی مریم معاشری تشخیص خرابی بافت به کمک تبدیل پیچک کارشناسی ارشد 1387/06/30
هادی مهدی پورحسین آباد تخمین کانال در سیستمهای کارشناسی ارشد 1388/06/30
سارا نادری طراحی الگوریتم جستجوی گرانشی سه مقداره به منظور حل مسائل بهینه سازی در مهندسی برق کارشناسی ارشد 1394/11/08
آرش نارکی ارایه یک الگوریتم هم تکاملی برای انتخاب مجموعه داده آموزش در مجموعه داده های نامتوازن کارشناسی ارشد 1398/01/17
مهدی نصری توسعه روشهای حذف نویز ضربه ای تصاویر در حوزه پیکسل دکتری 1392/05/05
بهاره نیک پور ارائه روشهای ابتکاری برای حل مسئله طبقه بندی داده های نامتعادل کارشناسی ارشد 1395/11/25
منصوره نکوئی طبقه بندی سیگنال های مغزی فعالیت های مختلف ذهنی کارشناسی ارشد 1395/06/23
سمانه نگارچی مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک برای پیش بینی کارشناسی ارشد 1390/11/16
حسین نوری رحمت آباد ترمیم تصاویر دیجیتال مبتنی بر محاسبه ی کانولوشن کارشناسی ارشد 1389/06/30
آرمین دخت هاشم پورصادقیان یک روش خوشه بندی گرانشی مشارکتی جدید برای خوشه بندی مستندات وب کارشناسی ارشد 1392/11/01
حمید وکیل زاده انارکی بررسی طراحی و ساخت پوست کن گردو کارشناسی ارشد --------
زینب اعظمی پیش بینی نوع گزارش حسابرسی با استفاده از شبکه های عصبی کارشناسی ارشد --------
مجتبی اخوان صباغ قابلیت روشهای Hyper Huristic در بهبود پایداری سیستم ها کارشناسی ارشد 1389/06/30
علی ارام تخصیص توان در شبکه‌های کاربر محور چند-ورودی چند-خروجی انبوه بدون سلول با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد --------
بهاره باقری بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ترکیب روش های مختلف یادگیری کوتاه مدت کارشناسی ارشد 1392/11/02
محمد براتی بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم باینری جهش قورباغه و بررسی کارآئی آن در حل توابع ریاضی محک و مسائل مهندسی کارشناسی ارشد 1389/06/30
محمد دهقان روشی خودآموز جهت افزایش تفکیک پذیری تک تصویر در حوزه موجک کارشناسی ارشد 1396/06/25
حمید قره خانی درجه بندی خیار با استفاده از دید ماشین کارشناسی ارشد --------
الهام قاضی زاده احسائی بهبود سنجش طیف اشتراکی شبکه های رادیو شناختگر با استفاده از روش های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1395/04/23
حمید رضا قطب الدینی استفاده از هوش مصنوعی برای برآورد ارزش های اصلاحی صفات رشد گوسفند کرمانی کارشناسی ارشد 1393/11/08
نگین هابیل زاده تحلیل مولفه های اصلی و استخراج ویژگی جهت کاهش بعد در داده های تصویر با استفاده از روش های احتمالی کارشناسی ارشد 1395/12/14
ناهید حدادزاده ارائه روشی هوشمند برای مسیریابی و برنامه ریزی حرکت توده ربات با اهداف چندگانه کارشناسی ارشد 1399/11/11
نفیسه حدیدی تقلیل ویژگی ها در مشبکه های مفهوم صوری فازی مبهم یک طرفه کارشناسی ارشد 1395/10/13
مهدی حجازی معرفی طرح جدید تسهیم راز تصویر با تصاویر سایه تغییر پذیر بر پایه نمونه برداری فشرده و سیگنال های آشوبی کارشناسی ارشد 1394/11/08
میثم جعفری استلزام های ویژگی در مشبکه مفهوم صوری فازی مبهم با آستانه اعتماد کارشناسی ارشد 1395/04/30
محمدجواد جلال نژاد پیش بینی نرخ تشکیل هیدراتهای گازی در خطوط لوله عملیات بهره برداری و انتقال گاز با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد 1391/04/13
عسگر جنگاه شیخ لار ارائه یک الگوریتم نوین بهینه سازی ابتکاری مبتنی بر هوش جمعی کارشناسی ارشد 1398/04/24
بهنام جبلی معرفی دسته جدیدی از موجک ها با دوره محدود کارشناسی ارشد 1388/06/30
حمید کاظمی تهیه نرم افزار بهینه سازی مته حفاری با الگوریتم های هوشمند کارشناسی ارشد --------
منصوره خالقی تحلیل رفتار و الگوی مصرف مشترکین شرکت ت.زیع برق جنوب استان کرمان با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد 1399/11/11
لیلا کیانی رنگ آمیزی خودکار تصاویر بااستفاده از شبکه های مولد رقابتی و یادگیری انتقالی کارشناسی ارشد 1398/11/02
مینا میرحسینی بهبود مسئله شباهت چندگانه با استفاده از الگوریتم وراثتی و کاربرد آن در شباهت اسناد متنی- کارشناسی ارشد 1391/11/07
درنا محمدی کاهش خطا در SLAM با اصلاح گام باز نمونه برداری فیلتر ذره ای کارشناسی ارشد 1397/11/17
امیرحسین نجف آبادی پور مدلسازی آب های زیرزمینی و تخمین میزان آب ورودی به محیط‌های حفر شده با استفاده از آنالیز مدل‌های آماری، عددی و هوش مصنوعی دکتری 1401/05/01
فاطمه نظری رباطی بررسی تأثیر آزاد سازی تعرفه بر ضریب جینی دهک های درآمدی و شاخص فلاکت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و برنامه ریزی ژنتیک کارشناسی ارشد 1396/06/29
مهدی نیستانی بررسی توزیع بهینه کارشناسی ارشد 1388/06/30
سلیم پورطاهری بخش بندی تصاویر MRI کارشناسی ارشد --------
اسحاق رحیمی بهره برداری بهینه از سد درودزن با استفاده از الگوریتم PSO کارشناسی ارشد --------
صدیقه رجبی بهبود الگوریتم یادگیری تنبل در مدلسازی سیستم های غیر خطی پیچیده کارشناسی ارشد 1399/11/15
فخرالسادات روحانی یزدی ثبت اطلاعات پزشکی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد 1400/04/21
سامان سریزدی افزایش تک تصویری تفکیک پذیری تصاویر دیجیتال کارشناسی ارشد 1392/11/02
سبحان شفیعی دشتابی مدل هایی برای قطعه بندی و حذف پس زمینه تصاویر با استفاده از آمیخته های متناهی توزیع های چوله دکتری 1400/03/05
شیما شاه کرمی پور ثبت و تایید مدارک دانشگاهی روی شبکه بلاکچین کارشناسی ارشد 1400/09/08
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد --------
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد --------
پریسا شایگان طراحی واحد دانش فنی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از فناوری قراردادهای هوشمند بر بستر زنجیره بلوکی کارشناسی ارشد --------
محبوبه شجاعی باغینی مدیریت و احراز هویت دیجیتالی با استفاده از فناوری بلاک چین کارشناسی ارشد 1400/04/21
معصومه طاهرپوردهج حاشیه نویسی تصویر با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1399/12/09
سعید طالبی پیش بینی میزان انحلال متان در آب شور مخزن با روش های هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 1394/06/16
انا وجدانی بهبود تصاویر اسناد فارسی تایپی با استفاده از یادگیری عمیق کارشناسی ارشد 1401/06/16
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارافرینی 1420507 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
شناسایی آماری الگو 4012593 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1403/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
پردازش تصویر 4012012 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
سمینار 4012002 2 02 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1402
پردازش تصویر 9012026 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
کارافرینی 1420507 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
پردازش تصویر 4012012 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
سمینار 4012002 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) نامشخص ترم اول 1401
رایانش نرم 1420582 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
شناسایی آماری الگو 4012593 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1401
پردازش تصویر 9012026 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کارافرینی 1420507 2 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
پردازش تصویر 4012012 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شناسایی آماری الگو 4012593 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
پردازش تصویر 9012026 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
پردازش تصویر 4012012 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
شناسایی آماری الگو 4012593 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/25 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
پردازش تصویر 4012012 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
شناسایی آماری الگو 4012593 3 02 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1